CENAZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

GÖMME İZİN KAĞIDI (DEFİN RAPORU) NASIL ALINIR?


a – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Evde Meydana Gelmişse, Yapılacak İşlemler :


Ölüye ait nüfus kağıdı aslı, aslı yoksa nüfus kayıt örneği ile mesai saatleri dahilinde bağlı bulunduğu Aile Hekimliğine başvuru yapılır. Hafta sonu veya mesai dışında ise devlet hastanesi bünyesindeki Adli Tıp Birimine başvurularak Gömme İzin Kağıdı alınır.

b – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Hastanede Meydana Gelmiş ise Yapılacak İşlemler:

Söz konusu Hastanenin düzenleyeceği Gömme İzin Kağıdı alınır.

c – Adli Tıp Morgunda bulunan cenazeler için ise;


Adli Tıp Kurumunca verilecek defin belgesi ile Mezarlıklar Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

d – Yurt dışından gelen cenazeler için,

Havalimanı doktorunun düzenleyeceği Defin raporu alınır.

e – Düşük veya ölü doğumlar için,

İlgili tabibin düzenleyeceği belge alınması yasa gereğidir.

CENAZE DEFİN İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?


- İlgili tabipten alınan Gömme İzin Kağıdı (Defin Raporu) ile mezarı varsa mezar tapusu alınarak Mezarlıklar Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

- Mezarı yoksa cenaze yakınının istediği bir mezarlıktan mezar tahsisi yapılır.

- Cenaze yakını vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda cenazenin bulunduğu yerden alınması, cenazenin yıkanması, cami ve mezarlığa nakledilmesi, mezarın açılarak hazırlanması ve cenazenin defnedilmesi ile talep üzerine cenaze defni anındaki tüm dini vecibeler ve hizmetler, programlandığı şekilde kurumun ilgili personelleri tarafından ifa edilir.

Cenaze anında yapılan bu hizmetler-dini vecibeler (Mezar ve Kefen bedeli hariç) tamamen ÜCRETSİZDİR.


Cenaze defni haftanın yedi günü mesai saatleri (08.00 – 17.00) içerisinde yapılır.

Ayrıca ALO 188 cenaze hattı veya 336 20 36 nolu telefonlarla mesai saatlerinde vatandaşlarımız ilgililere ulaşıp taleplerini bildirebilirler.

Kısaca;

cenazesi olan bir vatandaşımız, sadece Gömme İzin Kâğıdı (Defin Raporu) 'nın aslı ile varsa Mezar Kullanım Belgesinin aslının, yoksa defin yapılacak mezarın ücretini alarak Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaat etmesi yeterlidir. Bundan sonraki bütün işlemler talepler doğrultusunda görevlilerimiz tarafından yapılmaktadır.


CENAZE VUKUUNDAN DEFİNE KADAR DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR


Mezarlıklarla ilgili tüm işlemler, (ödemeler dahil) Mezarlıklar Müdürlüğünde yapılmaktadır.

Cenazenin, daha önceden gömülmüş bir yakınının üstüne defin edilmesi talep edilirse; ikinci defnin yapılabilmesi için en son gömülme tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş olması şartı aranır. Bunun için de mezarın Kullanma Belgesi aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Mezar kullanma hakkını almış olan kişi, kendi mezarına akrabalarından ölenlerin defin edilmesini talep edecek olursa; Nüfus Kağıdı aslı ve Mezar Kullanma Belgesi aslı ile Müdürlüğümüzce düzenlenen farklı kişinin defnedildiğine dair tutanak tanzim edilerek defin yapılması mümkün olur.

Varisi olduğu bir mezara defin yapılmak istenen cenazenin yakınları, Nüfus Müdürlüğünden alacakları Aile Toplum Kağıdı ile ispat ederek cenazelerini ilgili mezara defnedebilirler.

Hizmetlerimizin ifasında görev alan personellerimiz. (Definden ve cenaze yıkamadan sorumlu her türlü görevlilerimiz) maaşlarını Belediyeden veya Belediyeye ihale ile iş yapan şirketlerden almaktadırlar.

Cenaze iş ve işlemleri sırasında veya sonrasında vatandaşlarımızın, gelenek ve örfümüze yanlış olarak yerleşmiş olan bahşiş, ıskat veya helallik adı altında personelimize ödeme yapmamaları, kurumumuzun daha verimli hizmet sunmasını sağlayacaktır.

Mezarlıklar Müdürlüğümüze bildirilen tüm cenaze isimleri, www.kayseri.bel.tr. İnternet adresinden Camiikebir ve Hunat Camilerin önündeki elektronik panolarda yayınlanmaktadır.


DEFİN YAPILACAK MEZARLIĞIN SEÇİLMESİ


Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri mümkün olduğunca vatandaşların talebi doğrultusunda mezarlıklara cenaze defin edilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Defin yapılmaya müsait olan mezarlıklardan, vatandaşın adresine yakın ve talebine uygun mezarlar tahsis edilmektedir.

Defin yapılan mezar, yeni alınmış ise 15–20 gün sonra mezar Kullanım Belgesini vatandaşlarımız Mezarlıklar Müdürlüğünden alabilirler.KAYNAK:Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü